Praktijk voor oefentherapie Cesar en sportoefentherapie Bakkenes - Robert van Guliklaan 32 - 7207 CB Zutphen (Leesten)
Tel: 0575-572963 - info@bakkenesoefentherapiecesar.nl - www.bakkenesoefentherapiecesar.nl
Praktijkinformatie

 
  Maandag:
  Dinsdag:
  Woensdag:
  Donderdag:
  Vrijdag:

 Wat neemt u mee bij de eerste afspraak:
 Verwijzing arts of specialist en wettelijk legitimatiebewijs


 Er is een privacyreglement opgesteld. Als praktijk wordt er zorgvuldig om
 gegaan met uw gegevens. Dit reglement is opvraagbaar in de praktijk.

 
 Bent u ontevreden of heeft u een klacht over bepaalde zaken dan verzoek
 ik u dat bespreekbaar te maken zodat we naar een goede oplossing kunnen
 zoeken. Indien er geen oplossing naar tevredenheid wordt gevonden, kunt
 u uw klacht voorleggen aan de Landelijke Klachtcommisie Paramedici 1ste
 lijn.
Openingstijden:
ochtend / middag
middag / avond
ochtend / middag
ochtend / middag
ochtend