Praktijk voor oefentherapie Cesar en sportoefentherapie Bakkenes - Robert van Guliklaan 32 - 7207 CB Zutphen (Leesten)
Tel: 0575-572963 - info@bakkenesoefentherapiecesar.nl - www.bakkenesoefentherapiecesar.nl
Vergoedingen

 
  Oefentherapie Cesar wordt vergoed vanuit de meeste aanvullende
  verzekeringen. Het aantal behandelingen kan wisselend zijn. Dit kunt u
  terug vinden in uw polisvoorwaarden.

  Voor chronisch zieken geldt een aparte regeling, vanaf de 21ste

  behandeling vindt vergoeding uit de basisverzekering plaats. Voor de
  eerste 20 behandelingen moet men aanvullend verzekerd zijn.

  Voor kinderen onder de 18 jaar geldt, dat er maximaal 18 behandelingen
  uit de hoofdverzekeringen worden vergoed.

 

  Oefentherapie Cesar die uit de aanvullende verzekering wordt vergoed
  heeft geen invloed op uw wettelijk eigen risico-regeling.
Vergoedingen:
Wettelijk eigen risico: